ENGLISH VERSION
AKTUALNOŚCI

Wyniki badania poziomu satysfakcji wśród klientów Dziesiątki Finanse.

84,2% naszych Klientów ocenia Dziesiątkę Finanse na 5, dając tym samym najwyższą możliwą ocenę, natomiast 13,4% ocenia nas na 4, co daje łączny wynik 97,6%!!! Oznacza to, że aż 97,6% naszych Klientów jest zadowolonych ze współpracy z nami i bardzo wysoko ocenia świadczone przez Dziesiątkę usługi.
Dziękujemy!!!

#zadowoleniklienci #wysokaocena #współpraca #biznes #sukces #rozwój #10F #dziesiątkafinanse #pożyczkaunastostrzałwdziesiątkę

Zadowoleni Klienci

Wyniki finansowe spółki Credit Royal®

Spółka Credit Royal® Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2019 r. osiągnęła zysk netto w kwocie 472 515,52 PLN. Zysk ze sprzedaży wyniósł 729 952, 10 PLN. Spółka z miesiąca na miesiąc odnotowuje stały wzrost przychodów oraz stały wzrost wypracowywanego zysku netto. Istotny wzrost przychodów oraz stały wzrost zysku netto odnotowuje również spółka Dziesiątka Finanse® Sp. z o.o. – szczegółowe dane finansowe tej Spółki zostaną opublikowane po zamknięciu IIQ br. Powyższe dane wskazują, iż Spółki wchodzące w skład polskiej Grupy Credit Royal® osiągają stabilne, doskonałe wyniki finansowe, co potwierdza, iż przyjęty przez Grupę Credit Royal® model biznesowy się sprawdza, a to z pełnym optymizmem pozwala nam patrzeć w przyszłość.

#wynikifinansowe #finanse #biznes #zysk #rozwój #sukces

Wyniki finansowe spółki Credit Royal

Nowa spółka w Grupie Credit Royal®

W dniu 13 czerwca 2019 roku zawiązana została spółka Credit Royal Deutschland GmbH (SPV) z siedzibą w Berlinie. W ten sposób Grupa Credit Royal® utworzyła przyczółek do ekspansji na Zachód. Głównym zadaniem i celem spółki Credit Royal Deutschland GmbH będzie zakup hiszpańskiej firmy pożyczkowej udzielającej online pożyczek krótkoterminowych dla osób fizycznych. Spółka przewiduje, iż do transakcji dojdzie na początku III kwartału bieżącego roku. Obecnie trwa due diligence hiszpańskiej firmy. Spółka będąca przedmiotem transakcji jest jednym z liderów wśród firm pożyczkowych operujących na rynku hiszpańskim. Więcej informacji spółka Credit Royal Deutschland GmbH ogłosi po sfinalizowaniu transakcji.

#creditroyal #creditroyaldeutschland #biznes #rozwój #sukces

Nowa spółka w Grupie Credit Royal

Stabilny wzrost i doskonałe wyniki – Dziesiątka Finanse® wyrosła na perłę w koronie Grupy Credit Royal®

Spółka pożyczkowa Dziesiątka Finanse® w pierwszym kwartale 2019 roku osiągnęła przychody na poziomie 5 mln zł (przychody za cały rok 2018 wyniosły 10,5 mln zł) oraz wypracowała ponad 900 tyś zł zysku netto. W IQ 2019 aktywa obrotowe przekroczyły kwotę 24,6 mln zł. Dane te obrazują, iż Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą przez Zarząd Strategię i Budżet na rok 2019 oraz w sposób efektywny zarządza posiadanymi środkami finansowymi, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo niskiego współczynnika szkodowości. O wynikach, dalszych planach rozwojowych i inwestycyjnych Spółki 10F.pl będziemy informować na bieżąco.

Perła w koronie Grupy Credit Royal

Dziesiątka Finanse Odpowiedzialnym Pożyczkodawcą

Z radością informujemy, że Dziesiątka Finanse po raz kolejny została doceniona, otrzymując certyfikat „Odpowiedzialny Pożyczkodawca”, który jest przyznawany instytucjom pożyczkowym przez Loan Magazine.

Dziękujemy!

Odpowiedzialny Pożyczkodawca

Dziesiątka Finanse ponownie doceniona!

Szanowni Państwo,

Niezwykle miło jest nam poinformować, że firma Dziesiątka Finanse otrzymała Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo.
Jest to znak, że przedsiębiorstwo kieruje się zasadą Fair Play. Postępuje uczciwie i odpowiedzialnie. Jest profesjonalnym i godnym zaufania partnerem w biznesie oraz terminowo reguluje swoje zobowiązania.

Certyfikat Wiarygodna Firma

Dziesiątka Finanse na You Tube!

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż właśnie uruchomiliśmy na You Tube kanał Dziesiątki Finanse!
Dziesiątka Finanse na You Tube!
https://www.youtube.com/channel/UCVWuwJfiK1n1IkjmaIk7cPQ

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego oficjalnego spotu oraz krótkich filmów ukazujących zalety naszej oferty!

Zachęcamy do śledzenia i subskrybowania!

A więcej… już niebawem!

Rok obrotowy 2018 zamknięty! 10F wypracowała doskonałe wyniki finansowe.

Spółka Dziesiątka Finanse zamknęła rok obrotowy 2018. Po dokonaniu odpisu aktualizacyjnego oraz po utworzeniu rezerw Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 1,7 mln zł, a jej aktywa na dzień 31 grudnia 2018 r. to blisko 20 mln zł. To bardzo dobre wyniki, jak na pierwszy rok obrotowy po zakupie przedsiębiorstwa przez Grupę Credit Royal®. W dziewięć miesięcy od dnia zakupu Spółki, udało nam się zwielokrotnić zasięg i skalę działania. 1 marca 2017 r., a więc w chwili zakupu Dziesiątka Finanse operowała na obszarze 3 województw i zatrudniała 71 pracowników, dziś zatrudniamy blisko 400 osób i operujemy na terenie 14 województw, a więc już prawie w całej Polsce. W stosunku do roku 2017 zwiększyliśmy przychody blisko pięciokrotnie, a liczba obsługiwanych Klientów wzrosła o 350%. Jednocześnie szkodowość niezmiennie utrzymywana jest na poziomie oscylującym w granicach 3%.
W roku 2019 Dziesiątka Finanse, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Budżetem, planuje zysk netto na poziomie 14 mln zł. Zakładamy, iż w najbliższym czasie staniemy się jedną z trzech największych spółek pożyczkowych w Polsce sprzedających kredyty w systemie naziemnym. Tak więc najlepsze zdecydowanie przed nami!

Rok obrotowy 2018 zamknięty!

Rekordowy grudzień w sprzedaży pożyczek ratalnych!

Dziesiątka Finanse®, spółka sprzedająca pożyczki ratalne wchodząca w skład Grupy Credit Royal®, w miesiącu grudniu 2018 r. osiągnęła doskonałe, rekordowe wyniki sprzedażowe. W stosunku do listopada 2018 r. wartość sprzedanych w grudniu 2018 r. pożyczek wzrosła aż o 95%, co jest wynikiem bardzo satysfakcjonującym, natomiast ilość nowych Klientów w grudniu w stosunku do listopada 2018 wzrosła o blisko 118%! W grudniu 2018 r. wolumen sprzedanych pożyczek był najwyższy w osiemnastoletniej historii spółki. Jednocześnie współczynnik szkodowości utrzymuje się na poziomie 3%. Doskonałe wyniki, są pośrednio efektem zasilenia spółki w środki pieniężne przekazane przez jeden z uznanych, polskich funduszy inwestycyjnych. Jest to również efekt przyjętej polityki sprzedażowej oraz dobrej oceny ryzyka i sprawnego zarządzania strukturą sprzedażową. Dane te pokazują, iż inwestycja w Dziesiątkę popłaca.

Rekordowy grudzień w sprzedaży pożyczek ratalnych!

Loan Magazine bardzo wysoko ocenił firmę Dziesiątka Finanse!

Niezwykle nam miło, że Loan Magazine bardzo wysoko ocenił firmę Dziesiątka Finanse! Dziękujemy!
Niezmiernie nas cieszy wysoka ocena w zakresie: OBSŁUGA KLIENTA – 95% - to prawie maksymalna wartość, która pokrywa się z ocenami naszych Klientów i zaufaniem, jakim cieszy się firma. Świetnie oceniono również transparentność i prostotę wymaganych dokumentów (95%). Dziesiątka ma jasno określone zasady, kto może otrzymać pożyczkę, co skutkuje dobrą przyznawalnością oraz bardzo niską szkodowością, która niezmiennie utrzymuje się na poziomie ok. 3%.

#obsługaklienta #loanmagazine #zaufanie #bezpieczeństwo #wsparcie #odpowiedzialnepożyczanie #dziesiątkafinanse #10F #strzałwdziesiątkę

Link do artykułu: https://loan-magazine.pl/dziesiatka/

Dziesiątka finanse członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Rada Konferencji w związku ze złożeniem przez firmę Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. wniosku o przyjęcie w poczet członków KPF wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz rekomendacji, podjęła uchwałę o przyjęciu firmy Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-737), ul. 27 Grudnia 3, w poczet Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców, począwszy od października 2018 r.

Zobacz certyfikat.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Spółka Dziesiątka Finanse odnotowuje wysoki, stabilny wzrost zysku netto!

8,1% o tyle wzrósł zysk netto Dziesiątki Finanse na koniec września 2018 r. w stosunku do zysku netto na koniec sierpnia 2018. Spółka utrzymuje wysoki, stabilny wzrost zysku pomimo rozpoczętych procesów inwestycyjnych oraz wzrostu zatrudnienia. Spółka odnotowała również istotny wzrost sumy bilansowej. Doskonałym wynikom sprzyja koniunktura, rozbudowane zarządzanie ryzykiem oraz zrównoważona, przemyślana strategia w zakresie udzielania pożyczek ratalnych w systemie door-to-door.

Stabilny wzrost zysku netto!

Rekordowe zyski Dziesiątki Finanse

Spółka w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy zarobiła na czysto niemal tyle samo, co przez całe pierwsze półrocze 2018, tym samym podwajając zyski. Na koniec sierpnia 2018 zysk netto wyniósł blisko 1 550 000 zł! Rekordowe wyniki cieszą, a my idziemy po więcej!

Dziękujemy całej Załodze za wytężoną, rewelacyjną pracę, a naszym Klientom za zaufanie, którym nas obdarzyli.

Rekordowe zyski

Podwyższenie kapitału spółki Dziesiątka Finanse Sp. z o.o.

W dniu 4 września 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 100 000 zł do kwoty 9 600 000 zł to jest o kwotę 4 500 000 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony w gotówce. Nowo ustanowione udziały objął dotychczasowy wspólnik spółka Lucky Star Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada 100% udziałów w spółce Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego struktura właścicielska zarówno spółki Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. jak i spółki Lucky Star Investments S.A. nie uległa zmianie.

Kapitał zakładowy

Dziesiątka Finanse obecna już w Dziesięciu województwach!

Posiadamy ugruntowaną, stabilną pozycję na rynkach lokalnych w Zachodniej, Północnej i Południowej części kraju. Od 1 marca 2018 roku staliśmy się częścią polskiej grupy kapitałowej Credit Royal® i od tego czasu bardzo intensywnie pracujemy i dynamicznie się rozwijamy. Zaledwie w kilka miesięcy udało nam się podwoić zasięg i skalę działania. Jesteśmy obecni już w dziesięciu województwach, a w planach mamy wejście na obszary: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz na północną część Wielkopolski. #sukces #rozwoj #biznes #polska #dziesiatkafinanse #strzalwdziesiatke www.dziesiatka.pl

Obszar działalności

Sprzedaż netto w 2Q w stosunku do 1Q wzrosła o 65%

Intensywny rozwój oraz zwiększenie obszaru działalności Spółki przynosi oczekiwane efekty. Plany rozwoju na 3Q oraz 4Q roku 2018 zapowiadają powtórzenie sukcesu i kolejny wzrost sprzedaży przy utrzymaniu bardzo dobrych parametrów spłacalności. #dziesiatkafinanse #strzalwdziesiatke #wzrostsprzedazy #sukces www.dziesiatka.pl

Dziesiątka wyniki

Cezary Burzyński na pokładzie Dziesiątki Finanse.

Niezwykle miło nam poinformować, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. na Prezesa Zarządu spółki Dziesiątki Finanse powołany został pan Cezary Burzyński. Cezary Burzyński, jeden z najznamienitszych polskich top menadżerów, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku usług finansowych. Był prezesem zarządu wiodących firm na rynku kapitałowym: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PKO BP S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. oraz Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PKO BP Bankowy SA. W Banku PKO BP zarządzał siecią ponad 1000 placówek agencyjnych oraz odpowiadał za współpracę Banku z siecią pośredników hipotecznych. Kierował projektem regulacyjnym MiFID 2 oraz projektem Model Doradczy, wdrażającym innowacyjną ofertę produktów inwestycyjnych w Banku. Był zastępcą kierownika projektu Integracja PKO BP z Bankiem Nordea – odpowiadał za integrację obszaru sprzedaży, operacyjnego, ubezpieczeniowego i inwestycyjnego. Prywatnie - żonaty, ma dwie córki. W Dziesiątce odpowiada między innymi za strategię rozwoju, która zakłada wejście firmy w najbliższych 2 latach do grona liderów rynkowych.

Świetnie wyniki Dziesiątki Finanse za IQ 2018r.!

Stabilny zysk, wysoka dynamika wzrostu sprzedaży, bardzo wysoka rentowność. Oto cechy charakteryzujące spółkę Dziesiątka Finanse. Migracja księgowości została zakończona sukcesem, co pozwoliło nam zaksięgować I kwartał 2018 r. W I kw. br. spółka Dziesiątka Finanse uzyskała blisko 0,5 mln zł zysku netto, a wskaźnik rentowności na sprzedaży (ROS) wynosi fenomenalne 63,84%! W IQ br. spółka najlepszy wynik osiągnęła w miesiącu marcu, czyli w pierwszym pełnym miesiącu po przejęciu spółki przez Grupę Credit Royal®. Wskaźnik ROE (stopa zwrotu z kapitału) obrazujący efektywność działania przedsiębiorstwa wynosi 13,2%. Jesteśmy dumni z dobrych wyników za pierwszy kwartał, ale należy podkreślić, iż w chwili obecnej odnotowujemy wzrost sprzedaży o blisko 100% m/m w stosunku do roku 2017, a to oznacza, że najlepsze dopiero przed nami…

Kolejny sukces Dziesiątki Finanse!

Zaledwie w dwa miesiące od dnia zakupu spółki Dziesiątka Finanse (www.10F.pl) udało nam się podwoić zasięg i skalę działania. Jesteśmy obecni już w 8 województwach na terenie Polski, a w chwili obecnej negocjujemy przejęcie sieci sprzedaży w systemie door-to-door w kolejnych województwach, to jest Łódzkim, Małopolskim i Lubelskim. A już jesienią bieżącego roku spółka planuje wejście w sprzedaż on line oraz na pierwszy rynek zagraniczny! Wykres

Rekordowy marzec! Drugi najlepszy wynik w historii firmy!

Dziesiątka Finanse (www.10F.pl), spółka będąca częścią Grupy Credit Royal®, w marcu br. odnotowała rekordową sprzedaż pożyczek oraz istotny wzrost rentowności.

Sprzedaż pożyczek w marcu 2018 do marca 2017 wzrosła o 84%, a w stosunku do lutego 2018 aż o 129%! Według danych na koniec marca 2018 r. rentowność netto na sprzedaży przekroczyła granicę 50% i wynosi 52,91%. W chwili obecnej rentowność na sprzedaży jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie, jednakże zakładamy, iż już jesienią bieżącego roku rentowność netto na sprzedaży zbliży się do 70% lub nawet przekroczy tą wartość. Założenia te oparte są na analizach przeprowadzonych przez jedną z wiodących firm doradczych na rynku. W chwili obecnej wraz z tą firmą intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem nowych produktów, jeszcze zwiększających rentowność, a także nad wejściem w obszar sprzedaży online, który będzie dla nas dodatkowym kanałem dystrybucji pożyczek, zwłaszcza w rejonach, w których obecnie jeszcze nie zatrudniamy Przedstawicieli Handlowych. Rozbudowa struktur sprzedażowych (na terenie całego kraju), wprowadzenie nowych produktów, wejście w sprzedaż online, rozbudowa systemu oceny ryzyka, przygotowanie kampanii marketingowych oraz wejście na pierwszy rynek zagraniczny to obszary, nad którymi obecnie bardzo intensywnie pracujemy. O postępach i kolejnych sukcesach będziemy informować na bieżąco. Mapa obszaru działalności

Nowa firma w portfolio Grupy Credit Royal®!

Grupa Credit Royal® powiększyła się o instytucję pożyczkową.
Po blisko dziewięciu miesiącach due diligence, audytu i negocjacji, w dniu 1 marca 2018 r. Grupa Credit Royal® powiększyła się o firmę z branży pożyczkowej. Lucky Star Investments Spółka Akcyjna, będąca częścią grupy kapitałowej Credit Royal® stała się właścicielem spółki Dziesiątka Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Negocjacje zakończyły się zgodnie z zasadą win-win.

Dziesiątka Finanse jest jedną z najstarszych firm pożyczkowych na polskim rynku. Spółka istnieje od 2001 roku. Firma posiada polski kapitał, zbudowana została przez właścicieli PKI Chrobry (obecnie GE Capital Bank). Przedsiębiorstwo specjalizuje się w obszarze pożyczek ratalnych udzielanych w systemie door-to-door. Codziennie dostarcza pieniądze do domów tysięcy Polaków. Firma cieszy się bardzo wysokim zaufaniem Klientów, co przekłada się na dobre wyniki i wysoką rentowność.

Skutecznie przeprowadzona akwizycja jest naszym ogromnym sukcesem. Jest to efekt kilku miesięcy niezwykle intensywnej pracy całego Zespołu. Stanowi to również potwierdzenie naszej wysokiej skuteczności w obszarze inwestycji na rynku finansowym. A skuteczność ta wynika z wiedzy, doświadczenia i dużej determinacji w dążeniu do przyjętego celu.

Zakup instytucji pożyczkowej otwiera przed nami ogromne możliwości. Strategia, którą nasz Zespół opracowuje wspólnie z jedną z wiodących firm doradczych, zakłada bardzo ambitne plany, krótkoterminowe, między innymi wejście w sprzedaż online i zwielokrotnienie skali działania, a także ujęte w dłuższej perspektywie, czyli ekspansję na rynki zagraniczne oraz upublicznienie spółki. Zakup spółki pożyczkowej jest szansą, którą z całą pewnością dobrze wykorzystamy.

10 Finanse Więcej o Dziesiątka Finanse

Grupa Credit Royal® niebawem powiększy się o firmę z branży pożyczkowej!

Zarząd spółki Credit Royal® Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż w dniu 4 stycznia 2018 r. zawarta została umowa przedwstępna zakupu firmy pożyczkowej, udzielającej pożyczek krótkoterminowych oraz pożyczek długoterminowych dla osób fizycznych. Spółka, która niebawem oficjalnie stanie się częścią Grupy Credit Royal® działa na rynku od kilkunastu lat, posiada ugruntowaną pozycję i szczyci się bardzo wysoką rentownością na sprzedaży, która w chwili obecnej sięga 58%. Spółka zatrudnia ponad 80 pracowników. Zakup przedmiotowej spółki jest jedną z inwestycji strategicznych Grupy na rok 2018. Informacja dotycząca szczegółów przejęcia zostanie opublikowana wkrótce.

Credit Royal® kolejną nową instytucją wspierającą ZMID!

Credit Royal® został drugą w historii oficjalną instytucją wspierającą Związek Maklerów i Doradców. Dla nas to wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Jest to również potwierdzenie zaufania, jakim cieszy się nasza firma na rynku finansowym. Więcej można przeczytać na stronie www.zmid.org.pl.

http://zmid.org.pl/credit-royal-nowa-instytucja-wspierajaca-zmid/

Credit Royal® Członkiem PZZW.

W dniu 25 października 2017 r. Credit Royal® Sp. z o.o. została przyjęta w poczet Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. PZZW powstał w 2003 roku (pod nazwą Polskiego Związku Windykacji) w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem. Od 2008 Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Członkostwo w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami wiąże się z prestiżem, a rekomendacja PZZW stanowi autoryzację Credit Royal® jako rzetelnego partnera biznesowego, działającego zgodnie z kanonem najlepszych praktyk.

Opis

Credit Royal® Członkiem Związku Maklerów i Doradców ZMiD.

Spółka Credit Royal® została Członkiem Związku Maklerów i Doradców ZMiD jako Instytucja Wspierająca. Jest to dla nas szczególne, wyjątkowo ważne wyróżnienie, gdyż jesteśmy jedną z nielicznych polskich instytucji finansowych, które jako osoba prawna zostały przyjęte do ZMiD.

Związek Maklerów i Doradców (a początkowo Związek Maklerów Papierów Wartościowych) powołano do życia w sierpniu 1991 roku. W roku 1994, po wprowadzeniu przez Komisję Papierów Wartościowych pierwszego egzaminu dla doradców inwestycyjnych i przyznaniu pierwszych licencji doradcy inwestycyjnego, Związek przyjął obecną nazwę i stał się organizacją skupiającą maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. ZMiD prowadzi aktywne działania na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.Wieczór Inauguracyjny Credit Royal®

W dniu 12 października 2017 r. o godz. 18.30 w siedzibie Credit Royal® przy ul. Królewskiej 18 w Warszawie odbył się Wieczór Inauguracyjny, na którym Zarząd Spółki przedstawił kierunki rozwoju oraz plany inwestycyjne, które Spółka zamierza realizować w najbliższym czasie. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Wspaniałym Gościom za tak liczne przybycie. Ponad setka osób bawiła się w iście szampańskiej atmosferze. Wieczór obfitował w moc atrakcji, był on uświetniony między innymi pokazem tanecznym w wykonaniu Katarzyny Kashira Stockiej. Impreza była tak udana, iż planujemy ją organizować co roku. Raz jeszcze serdecznie Wszystkim dziękujemy!


Drużyna Credit Royal® na Capital Market Games!

Team Credit Royal® aktywnie uczestniczył w tegorocznych Capital Market Games. Igrzyska Rynku Kapitałowego to wydarzenie wyjątkowe. Po raz pierwszy dwie największe sportowe imprezy rynku kapitałowego połączyły swoje siły, dzięki czemu coroczne Igrzyska ZMiD organizowane przez Związek Maklerów i Doradców w Warszawie oraz Capital Market Games realizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w Zakopanem tym razem odbyły się wspólnie! Była to wyjątkowa impreza sportowa, pełna emocji i zdrowej rywalizacji, która zakończyła się uroczystą galą w hotelu Marriott w Warszawie.


Nowa siedziba Credit Royal®


Współpraca z Domami Maklerskimi

W chwili obecnej Credit Royal® prowadzi zaawansowane rozmowy z Domami Maklerskimi w przedmiocie nawiązania współpracy ramowej. Finalizacja umów, którą przewidujemy w III kwartale b.r., będzie bardzo istotnym krokiem w rozwoju naszej firmy, a jednocześnie umożliwi zaoferowanie unikalnych produktów Credit Royal® szerszemu gronu potencjalnych Klientów.

Nowa oferta produktów dedykowanych

Credit Royal® wprowadził do swojej oferty produktów dedykowanych usługę w zakresie reasekuracji portfeli wierzytelności. To unikalne rozwiązanie na polskim rynku dedykowane firmom z sektora pożyczkowego. Usługę wdrażamy wraz z naszym Partnerem, jedną spośród 20 największych spółek doradztwa podatkowego w Polsce, według rankingu dziennika Rzeczpospolita.