Dziesiątka Finanse odpowiedzialnym pożyczkodawcą
9 kwietnia 2019
Debiut Dziesiątki Finanse na platformie Mintos®
12 czerwca 2019

Perła w koronie Grupy Credit Royal

Spółka pożyczkowa Dziesiątka Finanse® w pierwszym kwartale 2019 roku osiągnęła przychody na poziomie 5 mln zł (przychody za cały rok 2018 wyniosły 10,5 mln zł) oraz wypracowała ponad 900 tyś zł zysku netto. W IQ 2019 aktywa obrotowe przekroczyły kwotę 24,6 mln zł. Dane te obrazują, iż Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą przez Zarząd Strategię i Budżet na rok 2019 oraz w sposób efektywny zarządza posiadanymi środkami finansowymi, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo niskiego współczynnika szkodowości. O wynikach, dalszych planach rozwojowych i inwestycyjnych Spółki 10F.pl będziemy informować na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera

polski