Sprzedaż netto w 2Q w stosunku do 1Q wzrosła o 65%
1 sierpnia 2018
Rekordowe zyski Dziesiątki Finanse
15 września 2018

Podwyższenie kapitału spółki Dziesiątka Finanse Sp. z o.o.

W dniu 4 września 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 100 000 zł do kwoty 9 600 000 zł to jest o kwotę 4 500 000 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony w gotówce. Nowo ustanowione udziały objął dotychczasowy wspólnik spółka Lucky Star Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada 100% udziałów w spółce Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego struktura właścicielska zarówno spółki Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. jak i spółki Lucky Star Investments S.A. nie uległa zmianie.

Zapisz się do naszego newslettera

polski