Wyniki badania poziomu satysfakcji wśród klientów Dziesiątki Finanse®
8 lipca 2019
Wystartowała nowa strona spółki Credit Royal®
31 lipca 2019

Podwyższenie kapitału spółki Dziesiątka Finanse®

W dniu 12 lipca 2019 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki Dziesiątka Finanse® Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z kwoty 9 600 000 zł do kwoty 10 100 000 zł to jest o kwotę 500 000 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony w gotówce. Nowo ustanowione udziały objął dotychczasowy wspólnik spółka Lucky Star Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada 100% udziałów w spółce Dziesiątka Finanse®. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego struktura właścicielska zarówno spółki Dziesiątka Finanse® Sp. z o.o. jak i spółki Lucky Star Investments S.A. nie uległa zmianie.

Jednocześnie Zarząd Spółki Dziesiątka Finanse® Sp. z o.o. informuje, iż w najbliższym czasie nastąpi kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę 4 260 000 zł, to jest do kwoty 14 360 000 zł. Podwyższenia kapitału zakładowego mają związek ze stale rosnącym popytem na pożyczki ratalne udzielane przez Dziesiątkę Finanse®, a co za tym idzie z rosnącym zapotrzebowaniem Spółki na kapitał.

Zapisz się do naszego newslettera

polski