Proces Restrukturyzacji

credit royal - proces restrukturyzacji

Szanowni Państwo,

Działając odpowiedzialnie, niniejszym pragniemy Państwa poinformować, iż spółka Credit Royal Sp. z
o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Rynek 1A, 58-100 Świdnica, celem zabezpieczenia Państwa
roszczeń i zapewnienia możliwości ich zaspokojenia, oraz rozwoju bazy produktowej rozpoczęła
proces restrukturyzacji w ramach postępowania o zatwierdzenie układu.

Proces ten ma na celu zapewnienie możliwości rozwoju spółki w przyszłych okresach, poprzez
odpowiedzialną redukcję kosztów oraz zwiększenie możliwości rozwoju, w tym zwiększenie
możliwości sprzedaży.

Jako Zarząd Spółki podjęliśmy – trudną skądinąd – decyzję o rozpoczęciu restrukturyzacji, która ma na
celu doprowadzić do wywiązania się z naszych zobowiązań względem Państwa i zabezpieczyć
Państwa interesy.

Z naszej strony pragniemy wskazać, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie
układu z wierzycielami oraz zaspokojenie Państwa wierzytelności w ramach układu.

Z tym procesem związane są również działania redukujące koszty, które już rozpoczęliśmy wdrażać.
Ufamy, że ta sytuacja spotka się z Państwa zrozumieniem. Podjęcie decyzji o restrukturyzacji było
poprzedzone godzinami rozmów, analiz i konsultacji. Ostatecznie jesteśmy przekonani, że decyzja jest
decyzją trafną, której pozytywne skutki odczujecie Państwo – jako wierzyciele. Spółka i Zarząd ze swojej strony dołożą wszelkich starań, aby proces ten był jak najbardziej efektywny i zarazem
pozwalający na spłatę zobowiązań w możliwych terminach.