Rekordowy grudzień w sprzedaży pożyczek ratalnych!
16 stycznia 2019
Dziesiątka Finanse ponownie doceniona!
5 marca 2019

Rok obrotowy 2018 zamknięty! 10F wypracowała doskonałe wyniki finansowe.

Spółka Dziesiątka Finanse zamknęła rok obrotowy 2018. Po dokonaniu odpisu aktualizacyjnego oraz po utworzeniu rezerw Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 1,7 mln zł, a jej aktywa na dzień 31 grudnia 2018 r. to blisko 20 mln zł. To bardzo dobre wyniki, jak na pierwszy rok obrotowy po zakupie przedsiębiorstwa przez Grupę Credit Royal®. W dziewięć miesięcy od dnia zakupu Spółki, udało nam się zwielokrotnić zasięg i skalę działania. 1 marca 2017 r., a więc w chwili zakupu Dziesiątka Finanse operowała na obszarze 3 województw i zatrudniała 71 pracowników, dziś zatrudniamy blisko 400 osób i operujemy na terenie 14 województw, a więc już prawie w całej Polsce. W stosunku do roku 2017 zwiększyliśmy przychody blisko pięciokrotnie, a liczba obsługiwanych Klientów wzrosła o 350%. Jednocześnie szkodowość niezmiennie utrzymywana jest na poziomie oscylującym w granicach 3%.

W roku 2019 Dziesiątka Finanse, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Budżetem, planuje zysk netto na poziomie 14 mln zł. Zakładamy, iż w najbliższym czasie staniemy się jedną z trzech największych spółek pożyczkowych w Polsce sprzedających kredyty w systemie naziemnym. Tak więc najlepsze zdecydowanie przed nami!

💻 www.dziesiatka.pl

Zapisz się do naszego newslettera

polski