Rekordowy grudzień w sprzedaży pożyczek ratalnych!
16 stycznia 2019
Dziesiątka Finanse ponownie doceniona!
5 marca 2019

Spółka Dziesiątka Finanse zamknęła rok obrotowy 2018. Po dokonaniu odpisu aktualizacyjnego oraz po utworzeniu rezerw Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 1,7 mln zł, a jej aktywa na dzień 31 grudnia 2018 r. to blisko 20 mln zł. To bardzo dobre wyniki, jak na pierwszy rok obrotowy po zakupie przedsiębiorstwa przez Grupę Credit Royal®. W dziewięć miesięcy od dnia zakupu Spółki, udało nam się zwielokrotnić zasięg i skalę działania. 1 marca 2017 r., a więc w chwili zakupu Dziesiątka Finanse operowała na obszarze 3 województw i zatrudniała 71 pracowników, dziś zatrudniamy blisko 400 osób i operujemy na terenie 14 województw, a więc już prawie w całej Polsce. W stosunku do roku 2017 zwiększyliśmy przychody blisko pięciokrotnie, a liczba obsługiwanych Klientów wzrosła o 350%. Jednocześnie szkodowość niezmiennie utrzymywana jest na poziomie oscylującym w granicach 3%.

W roku 2019 Dziesiątka Finanse, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Budżetem, planuje zysk netto na poziomie 14 mln zł. Zakładamy, iż w najbliższym czasie staniemy się jedną z trzech największych spółek pożyczkowych w Polsce sprzedających kredyty w systemie naziemnym. Tak więc najlepsze zdecydowanie przed nami!

💻 www.dziesiatka.pl

Zapisz się do naszego newslettera

polski