Nowa spółka w Grupie Credit Royal®
17 czerwca 2019
Wyniki badania poziomu satysfakcji wśród klientów Dziesiątki Finanse®
8 lipca 2019

Wyniki finansowe spółki Credit Royal®

Spółka Credit Royal® Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2019 r. osiągnęła zysk netto w kwocie 472 515,52 PLN. Zysk ze sprzedaży wyniósł 729 952, 10 PLN. Spółka z miesiąca na miesiąc odnotowuje stały wzrost przychodów oraz stały wzrost wypracowywanego zysku netto. Istotny wzrost przychodów oraz stały wzrost zysku netto odnotowuje również spółka Dziesiątka Finanse® Sp. z o.o. – szczegółowe dane finansowe tej Spółki zostaną opublikowane po zamknięciu IIQ br.

Powyższe dane wskazują, iż Spółki wchodzące w skład polskiej Grupy Credit Royal® osiągają stabilne, doskonałe wyniki finansowe, co potwierdza, iż przyjęty przez Grupę Credit Royal® model biznesowy się sprawdza, a to z pełnym optymizmem pozwala nam patrzeć w przyszłość.

Zapisz się do naszego newslettera

polski