Podwyższenie kapitału Spółki Dziesiątka Finanse®
2 września 2019
Wyniki finansowe Spółki Dziesiątka Finanse® za IIIQ 2019
18 października 2019

Wyniki finansowe spółki Dziesiątka Finanse® Stała dynamika zysku na poziomie 7-8% m/m

Spółka Dziesiątka Finanse® na dzień 31 sierpnia 2019 r. wypracowała zysk netto w kwocie 1 992 377,64, jest to wzrost o ponad 7,5% w stosunku do wyników na dzień 31 lipca 2019 r. Zysk ze sprzedaży wyniósł 2 991 225,23 PLN. Przychody na dzień 31 sierpnia 2019 r. wyniosły 13 175 678,55 PLN, a kapitał obrotowy 46 528 936,10 PLN.

Tym samym Spółka utrzymuje stałą, bardzo wysoką dynamikę wzrostu wyników, która oscyluje na poziomie 7-8% miesiąc do miesiąca. Powyższe potwierdza, iż zakup Dziesiątki Finanse® przez Grupę Credit Royal® był doskonałą inwestycją. A przed nami niebawem nowe otwarcie, tym razem na rynku hiszpańskim.

#zysk #rozwój #biznes #sukces #10F #dziesiątkafinanse #strzałwdziesiątkę

www.dziesiatka.pl

Zapisz się do naszego newslettera

polski