Wyniki finansowe spółki Dziesiątka Finanse® Stała dynamika zysku na poziomie 7-8% m/m
16 września 2019
Dziesiątka Finanse® kieruje się Zasadami Dobrych Praktyk!
4 listopada 2019

Wyniki finansowe Spółki Dziesiątka Finanse® za IIIQ 2019

Spółka Dziesiątka Finanse® na dzień 30 września 2019 r. wypracowała zysk netto w kwocie 2 525 011,88 PLN. Zysk ze sprzedaży wyniósł 3 689 703,07 PLN. Przychody na dzień 30 września 2019 r. wyniosły 15 143 082,29 PLN, a kapitał obrotowy 48 022 963,94 PLN.

Spółka utrzymuje stałą, bardzo wysoką dynamikę wzrostu wyników. Powyższe potwierdza, iż zakup Dziesiątki Finanse® przez Grupę Credit Royal® był świetną inwestycją!

#zysk #rozwój #biznes #sukces #zaufanie #bezpieczeństwo #10F #dziesiątkafinanse #strzałwdziesiątkę

www.dziesiatka.pl

Zapisz się do naszego newslettera

polski