§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników serwisu creditroyal.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu jest Credit® Royal sp. z o.o. z siedzibą przy Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa, posiadający NIP: 5272681212 oraz REGON 146228081 (dalej: Operator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2

Zakres zbieranych danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług dostępnych w Serwisie.
 2. Zakres zbieranych danych jest adekwatny do celów, w jakim są one gromadzone (wskazane w §3 pkt 1 Polityki). W szczególności jest to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane zapisane w plikach cookies.

§3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników i Partnerów mogą być przetwarzane są w następujących celach:
 2. przesyłania informacji handlowych, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika na wybrany kanał komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. komunikacji z Użytkownikiem poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie oraz za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej wskazanych do komunikacji, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z Klientem/Partnerem opartych na rzetelności i lojalności,
 4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (§3 ust. 1) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z wybranych funkcjonalności serwisu.

§4

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu z Użytkownikiem/Klientem.
 2. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

§5

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe mogą być ujawniane:
 • Partnerom Administratora współpracującym z nim na zasadach stałych na mocy odpowiednich umów, na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika
 • kancelariom prawnym,
 • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne.
 1. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

§6

Praw osób, których dane dotyczą

Użytkownik serwisu ma prawo w szczególności do:

 1. uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 7. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofanie.
 8. Osoba, której danej dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jej prawa lub wolności, w szczególności wynikające z RODO.
 9. Osoba, której dane dotyczą, w przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji jej praw lub chęci wniesienia wniosku z żądaniem, o których mowa w §6 ust. 1 może w każdym momencie skontaktować się z Administratorem na adres: biuro@creditroyal.pl.

§7

Pliki cookies

 1. Operator na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika gromadzi Pliki cookies czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Stosowane przez Operatora Pliki cookies są̨ bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować́ oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować́ Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ domeny, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość́.
 3. Użytkownik ma możliwość́ ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies. Ograniczenie stosowania Plików cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 4. Operator stosuje pliki cookies w celu:
  1. dopasowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika,
  2. optymalizacji korzystania ze stron internetowych w szczególności Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową, która będzie odpowiadała jego indywidualnym potrzebom,
  3. opracowywania anonimowych statystyk, które pozwalają ustalić, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwi ulepszenie struktury Serwisu i jego zawartości.

§8

Postanowienia końcowe

 1. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa osób wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez ich zgody.
 3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych – panią Natalię Dzieciuchowicz, z która można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem iod@creditroyal.pl