Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Credit Royal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428199, NIP: 5272681212, REGON: 146228081, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 504 000,00 zł, infolinia: 22 487 52 75, e-mail: biuro@credit.pl, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych.

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, natomiast ich podanie jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres biuro@creditroyal.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.  w oparciu o udzieloną zgodę i mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres do 6 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Spółka nie powołała Inspektora Danych Osobowych.

  1. Zasady dotyczące Cookies

Informujemy, iż w ramach witryny dziesiatka.pl używamy plików Cookies (tzw. „ciasteczka”), które są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. W większości przypadków Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, do której są przypisane, czas ich przechowywania na Urządzeniu Końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem, który zamieszcza Pliki Cookies na Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp jest Operator niniejszego Serwisu Internetowego,

CREDIT ROYAL® SP. Z O.O.

Królewska 18
00-103 Warszawa
KRS 0000428199

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dopasowania zawartości stron internetowych Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności Pliki Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową, która będzie odpowiadała jego indywidualnym potrzebom;
  • opracowania statystyk, które pozwolą ustalić, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu Internetowego, co umożliwi ulepszanie jego struktury i zawartości.

Zastrzegamy możliwość zmiany Polityki cookies poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.

polski