Kolejny sukces Dziesiątki Finanse!
1 kwietnia 2018
Świetnie wyniki Dziesiątki Finanse za IQ 2018r.!
15 kwietnia 2018

Rekordowy marzec! Drugi najlepszy wynik w historii firmy!

Dziesiątka Finanse (www.10F.pl), spółka będąca częścią Grupy Credit Royal®, w marcu br. odnotowała rekordową sprzedaż pożyczek oraz istotny wzrost rentowności. Sprzedaż pożyczek w marcu 2018 do marca 2017 wzrosła o 84%, a w stosunku do lutego 2018 aż o 129%! Według danych na koniec marca 2018 r. rentowność netto na sprzedaży przekroczyła granicę 50% i wynosi 52,91%. W chwili obecnej rentowność na sprzedaży jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie, jednakże zakładamy, iż już jesienią bieżącego roku rentowność netto na sprzedaży zbliży się do 70% lub nawet przekroczy tą wartość. Założenia te oparte są na analizach przeprowadzonych przez jedną z wiodących firm doradczych na rynku. W chwili obecnej wraz z tą firmą intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem nowych produktów, jeszcze zwiększających rentowność, a także nad wejściem w obszar sprzedaży online, który będzie dla nas dodatkowym kanałem dystrybucji pożyczek, zwłaszcza w rejonach, w których obecnie jeszcze nie zatrudniamy Przedstawicieli Handlowych. Rozbudowa struktur sprzedażowych (na terenie całego kraju), wprowadzenie nowych produktów, wejście w sprzedaż online, rozbudowa systemu oceny ryzyka, przygotowanie kampanii marketingowych oraz wejście na pierwszy rynek zagraniczny to obszary, nad którymi obecnie bardzo intensywnie pracujemy. O postępach i kolejnych sukcesach będziemy informować na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera

polski