Rekordowy marzec! Drugi najlepszy wynik w historii firmy!
1 kwietnia 2018
Cezary Burzyński na pokładzie Dziesiątki Finanse.
18 czerwca 2018

Świetnie wyniki Dziesiątki Finanse za IQ 2018r.!

Stabilny zysk, wysoka dynamika wzrostu sprzedaży, bardzo wysoka rentowność. Oto cechy charakteryzujące spółkę Dziesiątka Finanse. Migracja księgowości została zakończona sukcesem, co pozwoliło nam zaksięgować I kwartał 2018 r. W I kw. br. spółka Dziesiątka Finanse uzyskała blisko 0,5 mln zł zysku netto, a wskaźnik rentowności na sprzedaży (ROS) wynosi fenomenalne 63,84%! W IQ br. spółka najlepszy wynik osiągnęła w miesiącu marcu, czyli w pierwszym pełnym miesiącu po przejęciu spółki przez Grupę Credit Royal®. Wskaźnik ROE (stopa zwrotu z kapitału) obrazujący efektywność działania przedsiębiorstwa wynosi 13,2%. Jesteśmy dumni z dobrych wyników za pierwszy kwartał, ale należy podkreślić, iż w chwili obecnej odnotowujemy wzrost sprzedaży o blisko 100% m/m w stosunku do roku 2017, a to oznacza, że najlepsze dopiero przed nami…

Zapisz się do naszego newslettera

polski